Resum de la sessió informativa sobre Fondat S.A.

Al voltant de 60 persones van acudir divendres passat a la Sessió Informativa sobre Fondat S.A. convocada pel Consell Rector. La reunió va servir també per aclarir què és i per a què serveix aquesta empresa, així com una sèrie de punts com l’estat dels comptes, les despeses i els ingressos, el nombre d’empleats actuals, el pla estratègic per al futur i els dubtes sobre l’accionariat individual. La gerent de Cooperativa, Montse Costa, va dirigir la sessió i també hi van intervenir l’advocat, Josep Maria Descals, i l’auditor dels comptes de Fondat els exercicis 2021 i 2022, Josep Mª Boada.

  1. Què és Fondat S.A.?: és una empresa, fundada el 1973, que ostenta la propietat i gestió dels immobles i instal·lacions del club esportiu. Bàsicament, és propietària de tot el que hi ha dins del recinte tancat que forma el club: oficines, magatzem, restaurant, pistes de tennis i de pàdel, piscina, jardins, etc. Actualment compta amb 5 empleats: una persona d’administració i quatre a recepció.
  2. Qui és el propietari de Fondat?: Gairebé el 85% de les accions de l?empresa pertanyen a Cooperativa. La resta daccions pertanyen a socis individuals.
  3. Accions al portador: L’advocat va explicar que les accions de Fondat són al portador, ja que així ho indiquen els Estatuts de l’empresa. És a dir, no són nominals ni estan subscrites a una persona concreta. A més, es poden comprar, vendre o traspassar sense necessitat que hi hagi control de la resta d’accionistes o del Consell d’Administració. Això fa que, avui dia, sigui molt complicat saber qui forma realment aquest 16% d’accionariat minoritari. Des de Cooperativa es demana als propietaris d’aquestes accions que ho notifiquin per poder-ne tenir un cens actualitzat.
  4. Resultat econòmic: Els anys 2021 i 2022, el balanç comptable de Fondat ha estat negatiu (-31.000 i -58.000 €, respectivament). És a dir, l’empresa no en dóna beneficis. Els ingressos obtinguts fonamentalment del lloguer de pistes de tennis, pàdel i de la resta d’instal·lacions (bar, oficines, etc.) no compensen les despeses corrents de l’empresa.
  5. Auditoria amb excepció: És cert que en aquests exercicis es van presentar comptes que donaven beneficis o reduïen al mínim les pèrdues. Això va ser perquè en el balanç comptable no s’incloïen degudament les pèrdues per amortitzacions. Aquest és un concepte que cal incloure als comptes de tota empresa i que indica el desgast d’instal·lacions i equipament. En el cas de Fondat, es va imputar una amortització a l’1%, quan el que indiquen les taules d’Hisenda és que s’hauria d’amortitzar al 3%. Aquesta circumstància va motivar que l’auditor firmés els comptes de Fondat el 2021 i el 2022 amb aquesta “salvetat”. El mateix auditor va explicar aquest punt a la sessió informativa de divendres.
  6. Futur: Per a l’actual Consell Rector, Fondat ha de ser una empresa econòmicament sostenible, que no necessiti de Cooperativa per mantenir la seva operativa. Hauria de ser de cost zero per als socis i actualment no ho és.
  7. Objectiu: El club esportiu de Vallpineda ha de ser un actiu que aporti valor a la urbanització i, a més, a les propietats de tots els socis de Cooperativa. Per això, el Consell Rector està buscant socis, empresa col·laboradores i especialitzades, que s’encarreguin de gestionar el club aportant valor i ingressos.

Podeu consultar la presentació usada a la Sessió informativa en aquest enllaç.
Els socis interessats poden sol·licitar l’àudio de la sessió a través de info@vallpineda.cat

Previous Resum de la Sessió Informativa sobre residus a Vallpineda