Consell Rector

El Consell Rector és l’organ de govern de Cooperativa i els seus membres s’escolleixen en Assemblea, en una votació entre els socis assistents per un mandat de quatre anys. L’actual consell rector va guanyar les eleccions a l’octubre de 2022, amb la qual cosa té mandat fins el mateix mes de 2026.
Per ser membre del consell és imprescindible ser soci de Cooperativa i no tenir deutes pendents amb la societat. Els Estatuts indiquen un límit de 8 anys per a tots els càrrecs del Consell Rector. Aquells que ja hagin sumat aquests anys als diferentes càrrecs del consell no podran tornar a presentar-se.

El Consell Rector (2022-2026)

 • ALEX LYRA. President.
 • XAVIER CUYÀS. Vicepresident.
 • LUIS VILLAR. Secretari.
 • CARLOS CAPA. Tresorer.
 • IMMA CANALES. Vocal.

Compromisos

 • AUDITAR: les despeses i ingresos de Cooperativa per assolir un major marge a la gestió i que aquesta aporti valor a l’urbanització.
 • FUTUR: Proposar un pla de futur per a Vallpineda que serveixi per a resoldre problemes que porten molts anys sense afrontar-se, amb especial atenció a l’adaptació al marc legal vigent per evitar sancions.
 • QUOTES: Volem revisar els coeficients de les quotes dels socis. S’ha de comprovar si són justes i proporcionals.
 • RESIDUS: Vallpineda té que adaptar-se a la Llei de 2022 sobre recollida d’escombraries. Aquesta Llei estableix clarament que són els ajuntaments els responsables de la recollida.
 • AJUNTAMENTS: Mantindrem una comunicació permanent amb els consistoris per demanar solucions als problemes de Vallpineda per als que Cooperativa no té competències ni mitjans per solucionar-los.
 • RECEPCIÓ: Aquest diàleg amb els ajuntaments ha de servir també per a dissenyar un pla de Recepció urbanística a mitjà termini que sigui el més profitós i econòmic posible per als veïns.
 • SITGES: Acompanyarem als afectats en el litigi que molts dels socis tenen amb l’ajuntament de Sitges per el procés de Reparcel·lació PAU17.
 • COMUNICACIÓ: Els socis han de saber la realitat i context legal que afecta a Vallpineda. És important que coneixin quines són les competències de Cooperativa, què pot fer i què no. Potenciarem diferents canals de comunicació i sessions informatives.
 • FONDAT: El club esportiu és un actiu que hauria de generar ingressos a Cooperativa (o, si més no, cap cost). Cal analitzar el model de negoci actual i proposar un pla de futur, mantenint els avantatges per als cooperativistes.
L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, va visitar el nou Consell Rector de Vallpineda al novembre de 2022.
L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, a la seva primera reunió amb el Consell Rector al desembre de 2022.