Què es Cooperativa Vallpineda?

La Cooperativa de Serveis Vallpineda es va crear al 1970 per gestionar els serveis bàsics de l’urbanització.

L’urbanització de Vallpineda es va crear a principis dels anys setanta a cavall dels termes municipals de Sitges i Sant Pere de Ribes. Llavors era habitual concedir permisos a projectes urbanístics sempre i quan foren autosuficients. Els ajuntaments no es feian càrrec de la majoria de serveis bàsics. Aquest és, molt resumit, l’origen de Cooperativa Vallpineda. Fundada al 1970, aquesta empresa de serveis va nèixer sobretot per gestionar el suministrament d’aigua, que durant molt de temps es va extreure dels quatre pous de la pròpia urbanització. Amb el temps, es van anar incloent més serveis que també gestiona Cooperativa: seguretat privada (o consegeria), jardineria, manteniment de borals i paviment, recollida d’escombraries, club esportiu propi… Tal i com indiquen els Estatus, l’empresa únicament pot oferir els seus serveis als socis cooperativistes.

Consell Rector
L’òrgan de govern de Cooperativa és un Consell Rector que s’escull cada 4 anys a l’Assemblea de socis. Tan sols els socis amb els pagaments al dia amb la societat poden presentar-se a les eleccions. L’actual Consell Rector està format per set membres, tres dones i quatre homes, i el seu mandat arribarà fins al mes d’octubre de 2026. Per ser soci de Cooperativa i tenir dret a vot s’ha de ser propietari a Vallpineda. En cas d’inmobles amb més d’un propietari, només un d’ells té dret a vot. Es a dir, el vot està directament lligat al número de soci i aquest és dóna per “unitat familiar o propietat”. De la mateixa manera, els propietaris de diverses propietats només tenen un únic número de soci, llavor només tenen dret a un vot. El Consell Rector està obligat a convocar al menys una Assemblea cada any. Hi poden assistir tots els propietaris de l’urbanització. En cas de no poder assistir, es posible delegar el vot en un altre soci.
La seu de Cooperativa es troba al carrer Avinguda Santíssima Trinitat 28, al mateix edifici de les instal·lacions esportives. Allà, l’equip d’administració s’encarrega de tramitar altes i baixes, a més d’aclarir els dubtes dels socis i veïns sobre en l’àmbit de competències de Cooperativa, la gestió dels serveis o la facturació. Qualsevol dubte que sobre el funcionament de Cooperativa es pot resoldre amb aquest personal.

Fondat – Club Esportiu – Instal·lacions
A més de cobrar una quota als socis propietaris per suministrar els serveis fonamentals, la Cooperativa de Vallpineda ostenta el 83,7% de les accions de Fondat S.A. Es tracta d’una empresa creada l’any 1973 com a propietària de les instal·lacions esportives: pistes de tenis i pàdel, frontó, sales polivalents, piscina i jardins, així com l’edific del restaurant, el gimnàs i les mateixes oficines de Cooperativa. Els socis propietaris de Vallpineda, a través del Consell Rector, exerceixen el control de Fondat. El club esportiu és un club públic. Qualsevol persona, sigui o no soci cooperativista, pot accedir a les instal·lacions pagant la quota o entrada corresponent. Aixó sí, els socis tenen uns avantatges i descomptes que no són a l’abast dels no socis. Per exemple, l’accés a la piscina –oberta de juny a setembre– és gratuita pels socis i familiars directes.

Més informació sobre FONDAT.

Asamblea de socios de Cooperativa en junio de 2023
Imatge de l’Assemblea de socis de juny de 2023.
Cooperativa gestiona el club esportiu Vallpineda mitjançant l'empresa Fondat.
El club esportiu Vallpineda disposa d'escola de pàdel i tenis.

Recepció urbanística pendent

Vallpineda és una de les moltes urbanitzacions de tot Catalunya que encara estan pendents de ser recepcionades per els ajuntaments. Aquest és un procés obligatori segons la Llei 3/2009 de “regularització i millora de les urbanitzacions”. El sector de Sitges està inmers en aquest procés de recepció des de 2021, quan l’ajuntment va posar en marxa un expedient de reparcel·lació (PAU17) que actualment està denunciat als tribunals per part dels veïns afectats. És important destacar que qualsevol consistori municipal pot iniciar un procés d’aquestes característiques unilateralment. També és important saber que Cooperativa Vallpineda és una empresa de serveis i no té entitat jurídica per representar als socis en aquest litigi. De fet, l’acció de l’ajuntament de Sitges va dirigida als propietaris i no pas als socis cooperativistes.
Tot i així, Cooperativa a tractat de mediar entre els propietaris i els representants de l’ajuntament. També ha realitzat gestions per posar a disposició dels socis afectats un bufet d’advocats especialitzat en urbanisme. Finalment, senyalar que al sector de Sant Pere de Ribes, el més poblat de Vallpineda, no està previst cap procés d’aquest tipus al menys en un futur inmediat.

Pasi per les oficines abans
de comprar o vendre
una propietat

A l’entrada de “les banderes” de Vallpineda (carretera Sitges-Sant Pere de Ribes) hi ha un cartell que adverteix de que “abans de tancar qualsevol operació de compra-venda a Vallpineda, informis a les oficines de la Cooperativa”. El motiu d’aquest avís és que Cooperativa emet factures a càrrec dels propietats i, en cas de morositat, aquest deute pot quedar fixada al inmoble en qüestió. Per tant, és important, especialment pel posible comprador, asegurar-se de que la propietat està lliure de càrregues respecte a les quotes que tot soci ha de pagar a la Societat Cooperativa.

Actualitat & Agenda

Segueixi tota la informació i events de Cooperativa al nostre web, xarxes sociales i al newsletter oficial.

Properes Cites