Estatuts de Cooperativa

Des de la seva fundació com a empresa cooperativa de serveis el 1970, Cooperativa Vallpineda disposa d’uns Estatuts propis, aprovats a Assemblea pels socis i que configuren el marc normatiu d’aquesta societat que proporciona una sèrie de serveis als veïns/socis de la urbanització. Es tracta d’un document essencial per entendre quines són les funcions, els deures i els drets tant dels socis com de la pròpia empresa. Aquí s’estableix, entre d’altres assumptes importants, qui és soci de Cooperativa, com funciona l’Assemblea, quin poder té i quines són les competències i limitacions del govern del Consell Rector. El text també recull el règim de sancions als socis que no compleixin el pagament de quotes i subministraments o siguin incívics amb la resta de veïns. Tant els Estatuts de Cooperativa com les decisions de l’Assemblea estan supeditades al marc legal vigent.

L’última reforma dels Estatuts de Cooperativa va ser aprovada per l’Assemblea de socis el 2015. Entre d’altres aspectes, es va incloure la impossibilitat de que els membres del Consell Rector puguin estar al càrrec més de dos mandats (8 anys en total). Recomanem que tots els socis llegeixin i tinguin present què diuen els Estatuts.

CONSULTEU AQUÍ ELS ESTATUTS DE COOPERATIVA VALLPINEDA

Assemblea de socis celebrada el juny de 2023.

SEGUEIX-NOS: