Resum: II Assemblea de Socis 2023 (extraordinària)

El passat dissabte 25 de novembre, 82 socis van assistir a l’Assemblea de Socis de Cooperativa. Com que es tracta de la segona reunió oficial de l’any (ja es va fer una assemblea al juny), aquesta es va convocar amb caràcter extraordinari. La proposta de pressupostos 2024 va ser lúnic punt del dia que requeria votació dels socis. Aquests van ser aprovats per una àmplia majoria: SÍ 63 – NO 11 – blanc 6

Els membres del Consell Rector i la gerent es van repartir diferents apartats de l’exposició seguint l’ordre del dia proposat:

– INFORME DE LA PRESIDÈNCIA: El president, Alex Lyra, es va encarregar d’obrir l’assemblea amb una explicació ràpida dels antecedents i de l’herència rebuda. A un any i un mes exactes de arribar al govern de Cooperativa, el Consell Rector va voler compartir amb els socis les situacions en que es trobava la societat a l’octubre del 2022: plantilla sobredimensionada i amb funcions duplicades, sancions administratives, despeses en proveïdors desmesurats, manca de protocol en el pagament a proveïdors, etc. En aquest primer any de mandat, el Consell Rector ha intentat millorar aquestes ineficiències i ha implementat una sèrie de millores com ara el control financer (ingressos, pagaments, etc.) o la promoció de sessions informatives amb els socis: al llarg de l’any 2023 s’han fet dues assemblees i cinc sessions informatives.

– PRESSUPOSTOS: La gerent de Cooperativa, Montse Costa, va presentar uns pressupostos 2024 en línia amb els de l’exercici anterior. Gairebé totes les partides es mantenen o varien molt poc respecte al 2023. Les quotes dels socis es congelaran el 2024, de manera que no s’incrementarà l’IPC. Les despeses, tret dels costos salarials, sí que s’han incrementat segons l’IPC. Molt probablement les tarifes d’aigua pujaran, tot i que encara està pendent que Agbar concreti l’increment que Cooperativa haurà de traslladar a les tarifes dels socis. També s’ha destinat una partida pressupostària per a la instal·lació de nous comptadors, ja que alguns estan donant problemes.

– ESCOMBRARIES: La vocal, Imma Canales, va repetir fonamentalment el que es va explicat a la sessió informativa sobre aquest tema celebrada fa poc més d’un mes. Es va reiterar que Vallpineda ha de deixar de fer la recollida d’escombraries per evitar sancions i que cada ajuntament, Sant Pere de Ribes i Sitges, s’han de fer càrrec d’aquesta gestió. Es va explicar que no es podia votar aquesta decisió perquè és un tema que ve clarament condicionat per una Llei estatal. Per tant, a partir del febrer cessarà el servei de recollida d’escombraries per evitar sancions a la Cooperativa. Al llarg del 2024, s’incrementarà la neteja de carrers i contenidors, es canviaran papereres i es faran campanyes per una Vallpineda neta.

– COMPTADORS D’AIGUA: El tresorer, Carles Capa, va explicar que bona part dels comptadors instal·lats a Vallpineda no funcionen bé. Es calcula que al voltant del 50% han donat problemes d’algun tipus. Alguns d’aquests (entorn al 20%) s’han anat substituint en garantia i s’espera que al llarg del 2024 se n’hagin de canviar alguns més. Pel que sembla els problemes se centren sobretot en el sistema de transmissió de dades i el programa intern. La bona notícia és que el nou model de comptador que s’està instal·lant ara, sí que funciona correctament.

– SEGURETAT: El vicepresident, Xavier Cuyàs, va comentar l’informe global de Grup Barna Porters que recollia dades del seu període en servei: des de març a octubre del 2023. Un cop més, es va insistir que anteriorment Cooperativa tenia contractat un servei de consergeria i que això no corresponia amb allò que marca la Llei de seguretat privada. També es va insistir que, segons els Mossos i les policies locals, Vallpineda és una de les urbanitzacions més segures i amb menys incidències de la zona.

Altres punts a destacar:

  • El Consell Rector va explicar que s’està treballant en la revisió dels coeficients de les propietats de Vallpineda, però que és complicat trobar experts en aquest tema.
  • Morositat: Deute cobrat a data d’octubre del 2023: 168.000€ (total del deute: 614.150€).
  • Monitoris: Actualment hi ha 12 demandes judicials per reclamar part d’aquest deute, interposades seguint un criteri d’eficiència: probabilitat d’èxit i quantitat deguda.
  • Potser a causa de la sequera l’aigua dels pous està baixant en qualitat, de manera que el seu ús com a aigua potable s’ha reduït darrerament al 15%.
  • El Consell Rector espera tenir una comunicació més fluida amb l’ajuntament de Sant Pere de Ribes per poder preparar una futura recepció ordenada i assequible.
  • Una veïna va proposar canviar a horari matinal el servei de la seguretat privada perquè, segons la seva informació, la majoria d’incidències es produeixen als matins perquè és quan els habitatges estan majoritàriament buits.

Documentació:

  • El document-guia que es va fer servir a l’assemblea es pot consultar íntegrament en aquest enllaç.
  • L’àudio complet de l’Assemblea està disponible a Cooperativa, el soci que vulgui pot sol·licitar-ho enviant un mail a info@vallpineda.cat
  • Acta de l’Assemblea del 25 de novembre del 2023 disponible aquí.
  • Tota aquesta documentació estarà disponible properamente a l’Area Privada dels socis a la web oficial de Cooperativa.
Previous II Assemblea General de Socis 2023