II Assemblea General de Socis 2023

D’acord amb el que estableixen els Estatuts, el Consell Rector de Cooperativa Vallpineda informa que la convocatòria de la II Assemblea Extraordinària de Socis 2023 se celebrarà el proper dissabte 25 de novembre al saló del bar La Terrassa de Vallpineda.

Data: Dissabte 25 de novembre
Acreditacions: 9:15h
Primera convocatòria: 9:40h
Segona convocatòria: 10:00h
Lloc: Bar La Terrassa (Vallpineda)

Amb l’objectiu de fer més àgil l’acreditació i l’accés a l’Assemblea, des del dilluns 20 de novembre s’obrirà un procés d’inscripció anticipada a les oficines de Cooperativa. Des del Consell Rector recomanem aquesta acreditació prèvia, encara que el mateix dia de l’Assemblea també serà possible registrar-se a partir de les 9:15h. Per a la delegació de vot es mantindrà el mateix mecanisme de les darreres assemblees. El soci que rep la delegació haurà de presentar el formulari signat per la persona delegant amb fotocòpia del DNI (NIE o passaport). A les oficines de Cooperativa disposen del formulari de delegació. Recordeu que només es pot delegar un vot per soci.

Ordre del dia:

 1. Designació d’interventors
 2. Disponibilitat (o lectura) de l’acta anterior
 3. Informe de la presidència
 4. Resultat comptable i Proposta de pressupostos 2024
  Pressupostos reals a octubre 2023
  4.1 VOTACIÓ de Pressupostos
 5. Escombraries (pla 2024)
 6. Subministrament d’aigua (situació comptadors i tarifes)
 7. Seguretat (informe incidències 2023)
 8. Precs i preguntes

*L’assemblea es celebrarà preferentment en espanyol, encara que s’acceptaran preguntes i aclariments en català, anglès i francès.

En els propers dies enviarem més informació referent a aquesta Assemblea extraordinària. Preguem que comparteixin aquests comunicats amb els socis que no els puguin rebre. Reviseu també la vostra safata de correu spam. Per inscriure’s al mailing de Cooperativa només cal facilitar un correu electrònic a info@vallpineda.cat

Atentament,
Alexsandro Lyra

President del Consell Rector de Vallpineda

Previous Per un Halloween segur a Vallpineda