Pagament del 4º trimestre de la Quota de Cooperativa

Comunicat oficial del nou Consell Rector sobre el pagament de la darrera quota de 2022 i el cànon de l’aigua.

El Consell Rector anuncia als socis que de manera immediata es passarà el cobrament de la Quota de Cooperativa corresponent al quart trimestre. Aquest rebut inclourà un segon concepte relatiu a l’aprovisionament del cànon de l’aigua. El cobrament d’aquest segon import correspon a unes accions preses abans de l’arribada al govern de l’actual Consell Rector.

El Consell Rector es va comprometre a la campanya electoral a separar la facturació de les quotes de Cooperativa del pagament del consum de l’aigua. I segueix pensant que aquesta és la millor manera de girar els rebuts de cara al futur. Tot i això, les dificultats trobades per a la presa del control dels comptes bancaris (encara en tràmit) ens impedeix conèixer l’estat financer corrent (“cash flow”) de Cooperativa.

La situació actual convida, per tant, a ser prudents i aprovisionar ingressos pel bé de tots els veïns i esperar conèixer al detall l’estat financer de la Societat. Tot i que no ho podem saber amb seguretat, suspendre i perllongar aquest cobrament de la quota del quart trimestre per separar-lo del pagament del cànon de l’aigua podria suposar un greu perjudici per a la Societat Cooperativa. Des del Consell Rector insistim que aquest sistema de cobraments es va deixar fixat per l’anterior equip de govern i actualment no tenim marge de maniobra per modificar-lo perquè el traspàs de competències i informació no ha sigut precisament fluid.

Tal com es va informar en un comunicat anterior, aquest Consell Rector, a través de la vocal Imma Canales, està intentant aglutinar tota la informació relacionada amb la gestió i el cobrament de l’aigua. Aquesta informació encara no la tenim de forma completa i és una cosa que sembla que portarà cert temps degut a la seva complexitat.

Per tant, demanem als socis i veïns paciència. Mantenim el nostre ferm compromís per solucionar aquest tema tan important per a tothom, però això portarà temps. Aprofitem aquest comunicat per anunciar que abans que acabi aquest any convocarem sessions informatives per tractar en exclusiva el tema de l’aigua i perquè els veïns que ho requereixin puguin plantejar-nos els seus dubtes sobre això.

Consell Rector de la Societat Cooperativa de Vallpineda
Sant Pere de Ribes

Previous El nou Consell Rector inicia el seu mandat a Cooperativa