Resum: I Assemblea general de socis 2023

Els socis van aprovar les qüestions proposades a votació pel Consell Rector: tarifes daigua i increment IPC de quotes, aprovació de comptes 2022 i pressupostos 2023.

Poc més de 50 socis van assistir dissabte passat 17 de juny a l’Assemblea General ordinària convocada pel Consell Rector de Cooperativa Vallpineda. L’acte es va celebrar segons l’ordre del dia previst: presentació general, explicació i nou protocol contra la morositat, presentació de comptes 2022 i pressupost 2023 per part de la gerència i, finalment, explicació de l’auditoria de comptes de 2022 per part de l’auditor extern.

De la informació presentada, en destaca el detall de l’antiguitat de la morositat que acumula Cooperativa per part d’alguns socis. Segons els comptes presentats pel Consell Rector, actualment aquest deute puja a uns 695.000 euros, la major part del qual té una antiguitat de més d’un any.

En aquesta Assemblea es va presentar per primera vegada un protocol d‟actuació contra la morositat, un protocol que ja s‟està executant i que consta de quatre passos, el darrer dels quals seria l‟activació d‟un procés monitori (via judicial). Des de la posada en marxa d’aquest guia d’actuació a principis del 2023, Cooperativa ha reduït el deute 2022 i anterior en més de 150.000 euros. A l’entrada del local de l’Assemblea, es va col·locar el llistat oficial de morosos perquè qualsevol dels socis presents el pogués consultar lliurement.

RESULTAT VOTACIONS:

  1. Ratificació de Tarifes d’Aigua i increment IPC de quotes: SÍ 46 – NO 15 – BL 2
  2. Aprovació de Comptes 2022: SÍ 48 – NO 13 – BL 2
  3. Aprovació Pressupostos 2023: SÍ 47 – NO 14 – BL 2

SESSIÓ INFORMATIVA FONDAT (CLUB ESPORTIU)
Tant a la petició d’aclariments dels punts de l’ordre del dia com als precs i preguntes després de les votacions, van sorgir moltes qüestions que tenien a veure amb Fondat. Alguns socis volien saber què és Fondat (empresa propietària de les instal·lacions del club esportiu de Vallpineda i de l’accionariat Cooperativa del qual té el 83,72%), com es gestiona i quina repercussió té la seva activitat als comptes de Cooperativa.

Després de diverses consideracions i comentaris, el Consell Rector va proposar celebrar després de l’estiu, una sessió informativa específica sobre Fondat i en què es donarà puntual informació sobre quina és l’activitat d’aquesta societat anònima, els qui formen el consell d’administració, accionariat, etcètera. Finalment, cal recordar que el Consell Rector es va comprometre a celebrar una segona assemblea de socis abans que s’acabi aquest any 2023 en què tractaran majorment qüestions de futur.

Previous Més info sobre l’Assemblea General del 17 de junio