Date
27 d'octubre de 2023
Time
19:00 - 21:00
Location
Saló Restaurant

El Consell Rector convoca els socis el proper divendres 27 doctubre per explicar què és Fondat S.A. i presentar el consell dadministració de l’empresa propietària del Club Esportiu Vallpineda.

Com molts socis de Cooperativa ja saben, les instal·lacions esportives, la seva gestió i fins i tot el propi immoble on són les oficines de Cooperativa pertanyen a l’empresa Fondat S.A. Aquesta companyia mercantil es va crear el 1973 i els socis d’aquell moment van tenir l’opció de comprar accions de l’empresa. Tot i així, actualment la Cooperativa té gairebé el 84% d’accions de Fondat, amb la qual cosa és qui controla el dia a dia a través de la gerència i el Consell Rector.

Aquesta sessió inforamtiva ha de servir per explicar als socis com funciona Fondat, quin sentit té que una societat anònima sigui la propietària de les instal·lacions del club, però que alhora sigui Cooperativa la responsable última de les seves accions, actius i passius. A la reunió es presentarà el nou consell d’administració de Fondat (escollit pel Consell Rector), s’hi aportaran dades econòmiques i s’explicaran les fonts d’ingressos. Per descomptat, els socis que hi assisteixin podran aportar comentaris i resoldre dubtes sobre aquest assumpte.

Previous Taller per a convertir l’oli de cuina en sabó