CANDIDATURA CONSELL RECTOR / CANDIDATURA CONSEJO RECTOR

CANDIDATURA QUE ES PRESENTA PER L’ELECCIÓ DEL CONSELL RECTOR A L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA DE VALLPINEDA DEL DIA 31-01-2015 (2on punt de l’ordre del dia de l’Assemblea General), la qual està formada pels següents socis:

1. MARI CARMEN MARTIN LAZARO

    SOCI Nº 2.034   

                               

2. LUIS LOPEZ CIFUENTES

    SOCI Nº 950                                                       

               

3. RAMON SERRA ARGENTE       

    SOCI Nº 1.378                                                 

 

4. MARCIAL BELTRAN MILIAN

    SOCI Nº 1.044                                                  

   

5. ANTONIO RUBIO SANCHEZ 

    SOCI Nº 1.276                                                

   

6. MAGDALENA VEGA LLUCH    

    SOCI Nº 1.858                                             

   

7. JAVIER CASADO GOMEZ

    SOCI Nº 2.124                                                    

   

8. JAUME ESTELLER RUEDAS   

    SOCI Nº 1.822                                                       

 

9. ERNESTO FUHRMANN

    SOCI Nº 1.521    

      

 


 

CANDIDATURA QUE SE PRESENTA PARA LA ELECCION DEL CONSEJO RECTOR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIETAT COOPERATIVA DE VALLPINEDA DEL DIA 31-01-2015 (2º punto del Orden del Día de la Asamblea General), la cual está formada por los siguientes socios:

 

1. MARI CARMEN MARTIN LAZARO

    SOCIO Nº 2.034   

                               

2. LUIS LOPEZ CIFUENTES

    SOCIO Nº 950                                                       

               

3. RAMON SERRA ARGENTE       

    SOCIO Nº 1.378                                                 

 

4. MARCIAL BELTRAN MILIAN

    SOCIO Nº 1.044                                                  

   

5. ANTONIO RUBIO SANCHEZ 

    SOCIO Nº 1.276                                                

   

6. MAGDALENA VEGA LLUCH    

    SOCIO Nº 1.858                                             

   

7. JAVIER CASADO GOMEZ

    SOCIO Nº 2.124                                                    

   

8. JAUME ESTELLER RUEDAS   

    SOCIO Nº 1.822                                                       

 

9. ERNESTO FUHRMANN     

    SOCIO Nº 1.521   

                                                 

CANDIDATURA_CONSEJO_RECTOR_DIA_31-01-2015.pdf

Etiquetas: Sin etiquetas

Los comentarios están cerrados.