VALLPINEDA NETA I CIVICA / VALLPINEDA LIMPIA Y CIVICA

A continuació us facilitem informació per tal de mantenir Vallpineda més neta i cívica: 

ANIMALS DOMÈSTICS: 

Per tal de seguir les ordenances municipals i evitar així les sancions corresponents us informem que:

          La llei prohibeix alimentar animals en la via pública.

          Els animals domèstics han d’estar censats.

          Respectar el descans dels veïns, evitant sorolls o lladrucs.

          Portar el gos lligat (Els gossos considerats perillosos també han de portar morrió).

          Recollir les defecacions. 

En relació a últim punt, oferim unes bosses gratuïtes per la recollida d’excrements. 

BROSSA DOMÈSTICA: 

L’horari de la recollida de brossa domèstica és de dilluns a divendres a partir de les 6h. i dissabte a partir de les 20h.  

Per millorar la recollida, preguem que s’utilitzin cubells amb tapa hermètica, evitant deixar les bosses a les voreres, papereres, penjades dels arbres o pals. La seva capacitat màxima no ha de ser superior als 100 litres o 75 kg. per tal de facilitar el seu buidat. 

També trobareu contenidors de brossa selectiva de paper, plàstic i vidre. Veieu el mapa per tal de saber-n’he l’ubicació. I per la recollida de restes de jardineria, utilitzeu les bosses verdes especials. Les podeu comprar a la Cooperativa per 0,75 €/unitat, inclosa ja la recollida. Per altres serveis del camió, com retirada d’andròmines, mobles o restes de jardineria voluminosos, truqueu a l’oficina i demaneu el servei (24 €    camió + 9€/h. de càrrega i transport).        


A continuación les facilitamos información para mantener Vallpineda más limpia y cívica:

 ANIMALES DOMÉSTICOS:

 Para poder seguir las ordenanzas municipales y evitar así las sanciones correspondientes os informamos que:

          La ley prohíbe alimentar animales en la vía pública.

          Los animales domésticos deben de estar censados.

          Respetar el descanso de los vecinos, evitar ruidos o ladridos.

          Llevar el perro atado (Los perros considerados peligrosos también deben de llevar bozal).

          Recoger las defecaciones.

En relación a este último punto, ofrecemos unas bolsas gratuitas para la recogida de excrementos. 

 BASURA DOMÉSTICA: 

El horario de recogida de basura doméstica es de lunes a viernes a partir de las 6h y sábado a partir de las 20h.  

Para mejorar la recogida, rogamos que se utilicen cubos con tapa hermética, evitando dejar las bolsas en las aceras, papeleras, colgadas de los árboles o postes. Su capacidad máxima no tiene que superar 100 litros o 75 kg. para facilitar su vaciado.  

También encontraréis contenedores de basura selectiva de papel, plástico y vidrio. Mirad el mapa para saber su ubicación. Y para la recogida de restos de jardinería, utilizar las bolsas verdes especiales. Las podéis comprar en la Cooperativa por 0,75 €/unidad, incluida la recogida. Para otros servicios del camión, como recogida de trastos, muebles o restos de jardinería voluminosos, llamar a la oficina y pedir el servicio (24 € camión + 9€/h. de carga y transporte).

                            

 

VALLPINEDA_NETA_I_CIVICA_VALLPINEDA_LIMPIA_Y_CIVICA.pdf

Etiquetas: Sin etiquetas

Los comentarios están cerrados.