Ple Municipal Sitges Tema Ave Maria 30.11.10

Comunicado para los cooperativistas

Se menciona la Fundación Ave María a partir de la hora 01:30:45″
El pleno del ayuntamiento es el dia 30.11.10

Acords de la darrera sessió

Consulteu tots els acords aprovats, els acords dels quals es va donar compte, els acords ratificats i les mocions i resolucions aprovades en la darrera sessió extraordinària del Ple municipal de 30 de novembre de 2010.

Àrea de Presidencia i Ciutadania

 • Donar compte del decret d’Alcaldia 586/10, de data 18 de novembre, de modificació del Cartipàs Municipal en aquells aspectes que son competència d’Alcaldia i del decret d’Alcaldia 597/10, de modificació del decret 586/10.
  Modificació del Cartipàs Municipal en aquells aspectes que son competència del Ple de la Corporació, en execució del decret d’Alcaldia 586/10, de data 18 de novembre de 2010.
 • Donar compte, si s’escau, del preu públic de la guia Best a la venda a la Oficina de Turisme de Sitges.
  Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sitges a les tres colles de Caramelles sitgetanes.
 • Ratificació del decret de l’alcalde número 018/10 de data 15.01.10, referent a l’aprovació del compte justificatiu de les entitats esportives municipals de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sitges per a la realització d’activitats esportives durant l’any 2009.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sitges a l’Agrupació Esportiva de Les Botiges de Sitges, per millores i renovació de l’equipament i el material esportiu.
 • Aprovació de l’atorgament de les subvencions pel foment de l’esport federat i escolar a Sitges durant l’any 2010.
 • Aprovació de l’esmena de l’acord de Ple pres el 15 de desembre de 2008 referent al conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de Sitges i l’Associació Comunitat Aragonesa de Sitges.

Àrea de Promoció Econòmica, Hisenda i Projectes Estratègics

 • Aprovació del canvi de titular de la concessió administrativa de la parada número 29 del Mercat Municipal de Sitges.

 

Àrea de Secretaria General

 • Aprovació de la cessió a precari de la planta baixa de l’edifici anomenat “Can Coll” a l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Esteve Barrachina.
 • Aprovació de la rectificació de dos articles dels estatuts reguladors de la Fundació Cultural i Esportiva Casino Prado Suburense.
 • Aprovació de l’extinció de la concessió demanial a favor de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA de l’antiga benzinera de “Can Perico”.
 • Aprovació de la presa en consideració de la proposta de la Fundació Privada Ave Maria per l’emplaçament d’una llar residència per persones adultes amb discapacitat intel·lectual i/o limitat.

 • Aprovació de l’índex i regularització de les ordenances no fiscals i reglaments municipals.

 

Ple Municipal: Sitges

Etiquetas: Sin etiquetas

Los comentarios están cerrados.